Roman Ciepiela

O mnie

Roman Ciepiela urodził się 17 listopada 1955 roku w Tarnowie, tam ukończył szkołę podstawową i III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza. To właśnie edukacja w III LO dała mu solidne podstawy, które później przydały mu się podczas kolejnych etapów edukacji i w pracy zawodowej. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia na Akademii Rolniczej w Krakowie, a dodatkowe studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w dziedzinie zarządzania dały mu umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania typowych problemów związanych z kierowaniem różnymi instytucjami, gospodarowaniem zasobami ludzkimi, zarządzania procesami decyzyjnymi, a także umiejętności pracy w zespole. W roku 1994 został prezydentem Tarnowa, co było niezwykle ważnym doświadczeniem w jego biografii. Jako prezydent wdrożył wiele innowacyjnych rozwiązań, w tym m.in. budżet zadaniowy i system konsultacji społecznych.

 Z jego inicjatywy została rozpoczęta rewitalizacja centrum miasta, które szybko zmieniło swoje oblicze, był również inicjatorem powstania w Tarnowie pierwszej wyższej uczelni – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, obecnie już Akademii Tarnowskiej, co zapewniło młodym tarnowianom nowe możliwości edukacyjne. Dzięki wielu innym jego inicjatywom znacząco przyśpieszył rozwój miasta, które również zaczęło przyciągać inwestorów.
Od początku swojego dorosłego życia był mocno zaangażowany w sprawy publiczne, był radnym Rady Miejskiej Tarnowa i intensywnie działał na rzecz wspólnoty lokalnej. Kolejnym etapem było wygranie wyborów do Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego, a następnie objęcie stanowiska wicemarszałka województwa małopolskiego. Był to kolejny sprawdzian z zaangażowania, tym razem w rozwój całego regionu. Dzięki funkcji wicemarszałka miał możliwość skutecznego wpływania na kształtowanie polityki regionalnej i inicjowanie działań na rzecz mieszkańców Małopolski.

Przez lata był związany z różnymi demokratycznymi ugrupowaniami politycznymi, takimi jak ROAD, Unia Demokratyczna, Unia Wolności i Platforma Obywatelska.
Roman Ciepiela jest szczęśliwym mężem, ojcem dwóch dorosłych już córek i kochającym dziadkiem. Zawsze podkreśla, że życie rodzinne zawsze miało i ma dla niego ogromne znaczenie i pomagało znaleźć równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
Za swoją pracę i zaangażowanie w sprawy publiczne Roman Ciepiela otrzymał kilka odznaczeń: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Prezydent Tarnowa jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Po wygranych wyborach nadal chce służyć jako poseł swojemu regionowi i krajowi. 

Chcę dążyć do tego, aby Polska była krajem demokracji, która opiera się na: równości, wolności, tolerancji i sprawiedliwości społecznej – mówi. – Krajem, w którym wszyscy obywatele mają prawo i możliwość uczestniczenia w decyzjach dotyczących państwa, krajem, w którym samorządność lokalna nie jest tylko frazesem w ustach rządzących, a mieszkańcy poprzez swoich demokratycznie wybranych przedstawicieli podejmują suwerenne decyzje o tym, co będzie się działo w ich „małych ojczyznach”.

– Roman Ciepiela